June 10

Nederlands

OPINIE: Een vrouw als moderator is geweldig. Maar geen excuus voor een ‘all male panel’.

Dit is een vertaalde en licht bewerkte versie van het opiniartikel dat Beatriz Rios en Rogier Elshout in de Euobserver schreven

“Kunnen jullie een vrouwelijke gespreksleider sturen, want al onze sprekers zijn man” Als collectief van moderatoren krijgen we dit verzoek veel. we hebben geweldige vrouwen in ons team, dus dat kunnen we. Maar we doen het met kiespijn.

Want al te vaak wordt een vrouwelijke moderator gevraagd als substituut van echte diversiteit. Als pleister op het onderliggende probleem: alle sprekers zijn mannen. Dat moet je niet oplossen met een vrouwelijke moderator, intermezzo of pitspoes, puur om een vermelding op allmalepanels.tumblr.com ( ‘Gefeliciteerd, je hebt een manel’) te voorkomen. Los het op bij de kern: diversifieer je sprekers. Het is goed als de vragen door iemand anders dan een cis-man worden gesteld, maar nog belangrijker is dat de mensen die die vragen beantwoorden diverser worden. Als de meningen van alle leeftijden, kleuren, achtergronden, ervaringen, standpunten en geslachten worden meegenomen, wordt het gesprek interessanter en relevanter. En als er nieuwe stemmen bijkomen, komen er nieuwe antwoorden en zullen meer mensen zich vertegenwoordigd voelen.

De kern is natuurlijk een gebrek aan genderevenwicht in hoge posities. Zolang veel bazen en andere vertegenwoordigers van organisaties witte mannen van middelbare leeftijd blijven, zal het ook moeilijk zijn om de diversiteit op congressen te vergroten. Maar we hoeven niet te wachten tot dat probleem is opgelost om het probleem van all male panels te verminderen. 5 tips:

  1. denk niet in diversiteitsquota, denk in diverse quotes

Instellen van quota (geen manels) helpt het minimumniveau te bewaken. Maar in plaats van een panel te ontwerpen zoals je altijd zou doen, maar nu met quota, ontwerp je je evenement vanuit diversiteit: hoe krijgen we een regenboog aan meningen? Als je diversiteit aan meningen als uitgangspunt neemt, wordt het zoeken naar meer diverse woordvoerders een stuk makkelijker.  

  1. laat mensen spreken omdat ze relevant zijn, niet omdat ze belangrijk zijn

Wat als je kiest voor de interessante stemmen in plaats van voor de hot shots te gaan? Als je al 2 inside voices hebt, verrijk dan de discussie met een outsider. Als je 2 hotshots hebt, verrijk dan de discussie met een uitdager. Als je al 2 CEO’s hebt, voeg dan geen derde toe maar iemand van de werkvloer. Als je dit doet, is de kans veel groter dat je meer diverse personen tegenkomt.

We modereerden ooit een verkiezingsdebat over biodiversiteit. Natuurlijk moesten de 3 (witte old boys netwerkers van middelbare leeftijd) directeuren van de organiserende organisaties een welkomstwoordje doen. Maar in plaats van ze hun beleidspraat te laten praten, interviewden we daarna een boer, een vrijwilliger en een ondernemer. We hadden niet alleen een meer divers panel, we hadden een concreter, relevanter en levendiger debat.

  1. kijk verder en beter

Stop met zeggen “er zijn niet genoeg vrouwen”. Ze bestaan. Als je evenementen organiseert, kijk dan op websites zoals Brussels Binder, zijspreekt of vraag naar vrouwelijke experts. Sommige sprekersbureaus hebben al de regel dat ze altijd ook eenvrouw aanbieden. Als je een mannelijke spreker bent gevraagd voor een manel, stel dan een vrouwelijke collega voor. 

  1. overtuigender en ondersteunend zijn

Als je 50 vrouwelijke artsen uitnodigt om te spreken op een medische conferentie, zullen er 49 zeggen: “liever niet, ik ben niet de expert op dit specifieke gebied”. Als je 50 mannelijke advocaten, bankiers of vuilnismannen vraagt, zullen er 49 zeggen ‘tuurlijk, ik ben ook wel eens bij de dokter geweest’. Natuurlijk is dit een lichte karikatuur en je hoeft vrouwen niet uit te mansplainen dat ze te bescheiden zijn of tegen hun zin een podium op te sleuren, maar een extra zetje over de drempel kan koudwatervrees wegnemen. 

5.Verlaag de drempels om te spreken. 

Als een uitnodiging om te spreken een toespraak in een super formele sfeer betekent, is het niet gemakkelijk om ja te zeggen als je het niet gewend bent. Als discussies een hoog testosteronlevel hebben waarbij sprekers elkaar vliegen afvangen of vol inside jokes zitten, wanneer sprekers worden aangekondigd als ‘autoriteiten’ in plaats van ‘frisse stemmen’, zullen buitenstaanders aarzelen. Als we onze events meer ontspannen opzetten, minder toespraken en meer dialoog, verlagen we niet alleen de drempels niet-gretige sprekers, ze zullen ook relevanter, leuker en productiever zijn.

Hopelijk krijgen we over twee jaar geen verzoeken meer voor vrouwelijke moderators, maar een verzoek voor een moderator die past bij het evenement en het panel complimenteert. Ongeacht hun geslacht. En als we dan een niet-man voorstellen, is dat vanwege hun toegevoegde waarde als moderator, niet als token. En in plaats van dezelfde panels, maar nu met vrouwen, hebben we echt inclusieve en diverse gesprekken.

Rogier Elshout (hij) en Beatriz Rios (zij) zijn gespreksleiders bij Europees moderatorencollectief Moderating.eu  

About the author 

Rogier Elshout

You may also like

Roberto Perez-Rocha

Roberto Perez-Rocha

Merle Becker

Merle Becker

Olaf Bruns

Olaf Bruns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}